Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na niniejszej stronie mają wyłącznie ogólny charakter informacyjny. Informacje są podawane przez Dorel Polska i choć staramy się, by były aktualne i poprawne, nie dajemy żadnych pośrednich lub bezpośrednich gwarancji, odnośnie kompletności, dokładności, wiarygodności, stosowności ani też dostępności strony internetowej czy też zawartych w niej  informacji i treści o produktach, usługach czy ilustracji umieszczonych na stronie w jakichkolwiek celach. Korzystając z tych informacji robisz to na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosili odpowiedzialności za powstałe szkody materialne lub niematerialne, w tym w szczególności za stratę rzeczywistą oraz utracone korzyści lub szkodę wynikającą ze straty danych lub zysków wynikających lub związanych z korzystaniem z niniejszej strony.

Poprzez tę stronę możesz przejść na inne strony, które nie są kontrolowane przez Dorel Polska. Nie mamy żadnej kontroli nad właściwościami, treścią, ani dostępnością tych stron. Zawarcie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza rekomendację lub poparcie poglądów w nich wyrażonych.

Dokładamy wszelkich starań, by strona działała sprawnie. Jednakże, Dorel Polska nie przyjmuje i nie będzie ponosiła odpowiedzialności za tymczasową niedostępność strony z powodu problemów technicznych będących poza naszą kontrolą, na które nie mamy wpływu. 

Select your language

Proszę poniżej wybrać wersję która najbardziej Ci odpowiada:

Send to a friend

By filling in this form you can direct a friend to interesting information on www.maxi-cosi.com.

Twój adres e-mail *
Uzupełnij Email
Email *
Uzupełnij Email
Wiadomość *
Uzupełnij wiadomość
Captcha *
Opis
Kod Uzupełnij kod