Záruka 24 měsíců

Pravidla a podmínky

Naše dvouletá záruka (24 měsíců) odráží naši důvěru ve vysokou kvalitu našeho designu, technického zpracování, výroby a ve skvělé vlastnosti výrobku. Potvrzujeme, že výrobek byl vyroben v souladu se současnými evropskými bezpečnostními požadavky a příslušnými jakostními normami a že v době nákupu nemá žádné vady provedení ani materiálu. 

Za zde uvedených podmínek mohou spotřebitelé tuto záruku uplatnit v zemích, ve kterých byl výrobek prodán pobočkou společnosti Dorel Group nebo autorizovaným prodejcem či maloobchodníkem.

Pokud je výrobek používán za normálních podmínek a v souladu s naším návodem k použití, pak se po dobu 24 měsíců od data zakoupení v maloobchodě prvním koncovým zákazníkem bude na všechny výrobní vady materiálu a provedení vztahovat naše dvouletá záruka (24 měsíců). Chcete-li v souvislosti s vadami materiálu nebo provedení požádat o opravu nebo náhradní díly v rámci záruky, je nutné předložit doklad o nákupu uskutečněném maximálně 24 měsíců před podáním požadavku na servis.

Naše dvouletá záruka (24 měsíců) se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, na poškození způsobená nehodami, nevhodným používáním, nedbalostí, požárem, kontaktem s tekutinami nebo jinými vnějšími vlivy, na poškození v důsledku nedodržení návodu k použití, poškození způsobená používáním s jiným výrobkem nebo na poškození způsobená během servisu osobou, která námi není autorizována. Nevztahuje se ani na krádež výrobku a nelze ji uplatnit po odstranění či úpravě štítku či identifikačního čísla výrobku. Mezi běžné opotřebení patří například opotřebení kol a látky v důsledku běžného používání a přirozené blednutí barev a materiálů v důsledku stárnutí výrobku.

Co dělat v případě závad:

Pokud se objeví problémy či vady, obraťte se nejprve na autorizovaného prodejce nebo maloobchodníka schváleného naší společností. Naše dvouletá záruka (24 měsíců) je jimi uznávána(1). Je nutné předložit doklad o nákupu uskutečněném maximálně 24 měsíců před požadavkem na servis. Celý postup bude snadnější, pokud váš požadavek na servis předem schválíme. Pokud na základě této záruky předložíte platný nárok, můžeme od vás požadovat vrácení výrobku autorizovanému prodejci či námi schválenému maloobchodníkovi nebo zaslání výrobku v souladu s našimi pokyny do naší společnosti. Dodržíte-li všechny pokyny, uhradíme za vás dopravné. Poškození a/nebo vady, na které se nevztahuje naše záruka ani zákonná práva spotřebitele, a/nebo poškození a/nebo vady výrobků, které nejsou v záruce, lze vyřešit za přiměřený poplatek.

Práva spotřebitele:

Spotřebitel má zákonná práva vyplývající z příslušných spotřebitelských zákonů, které se mohou v jednotlivých zemích lišit. Práva spotřebitele založená na zákonech příslušného státu nejsou touto zárukou ovlivněna.

Tato záruka je poskytována společností Dorel Netherlands. Jsme registrováni v Nizozemsku pod číslem společnosti 17060920. Sídlo naší společnosti je následující: Korendijk 5, 5704 RD Helmond, The Netherlands. Poštovní adresa: P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Názvy a adresní údaje dalších poboček skupiny Dorel najdete na poslední stránce tohoto návodu a na webových stránkách jednotlivých značek.

(1) Výrobky zakoupené od maloobchodníků nebo prodejců, kteří odstraňují nebo upravují štítky či identifikační čísla, jsou považovány za neautorizované. Výrobky zakoupené od neautorizovaných maloobchodníků jsou rovněž považovány za neautorizované. Na tyto výrobky se nevztahuje žádná záruka, protože nelze zajistit jejich pravost.

Zaregistrovat výrobek

PŘIPOJTE SE K NÁM NA FACEBOOKU